Algemene Informatie

Wij begrijpen dat elk project anders is. Opmerkingen welke specifiek betrekking hebben op uw project zullen wij in ons voorstel duidelijk vastleggen. Daarnaast brengen wij u graag op de hoogte van een aantal algemene opmerking welke betrekking hebben op projecten waar onze deuren worden toegepast. Hieronder een opsomming van deze zaken;

Algemene  opmerkingen

 • Om een indruk te krijgen over ons bedrijf en onze concepten verwijzen wij u naar https://www.bpz.nl/over-bpz/bedrijfsfilm/ 
 • Voor alle aangeboden brandwerende deuren is een Efectis / DGMR-rapport (op aanvraag) beschikbaar, tenzij dit anders is omschreven in ons voorstel. Om te voldoen aan de brandwerende attesten dienen de 30 minuten brandwerende kozijnen uitgevoerd te worden met een volumieke masse van 450 kg/m3 (bij een sponning van 25 mm). Bij een sponning van 17 mm dient de volumieke masse minimaal 625 kg/m3 te bedragen. In geval van 60 minuten brandwerende deuren is een sponning van 25 mm verplicht en dient de volumieke massa minimaal 550 kg/m3 te zijn.
 • Indien er een kabeldoorvoer dient te worden toegepast in een deur met glasopening, nadat deze deur vrij is gegeven voor productie, behouden wij ons het recht om de aanpassing in onze productielijn als meerprijs met u te verrekenen.
 • In bergingen adviseren wij (vanwege het hoge vochtgehalte) ten allen tijde om HPL-deuren toe te passen. Tevens adviseren wij u het randhout van deze deuren 4-zijdig uit te voeren met DigiProtect stootranden om zodoende vochtintreding tegen te gaan.
 • Bij opdrachtverstrekking, verzorgt BPZ naast de complete werkvoorbereiding ook het complete logistieke proces. Ook een controle op de kozijn- tekeningen wordt door BPZ verricht, zodat de deuren exact afgestemd zijn op de situatie op de bouw.
 • Voor meer informatie met betrekking tot verticaal transport verwijzen wij u door naar onze Voorwaarden Verticaal transport BPZ.
 • Onze deuren zijn standaard geproduceerd van hout uit duurzaam beheerde bossen. Tenzij anders aangegeven voldoen de deuren aan de normetingen welke zijn opgenomen in de STIP richtlijnen. Voor meer informatie zie www.stip.org
 • Wij adviseren u om de glasopeningen - ivm de brandwerendheids- en garantieeisen - uit te voeren met een minimale borstwering van 400 mm en stijlen + bovendorpels van 200 mm. Een overzicht van onze standaard glasopeningen vindt u via hier: Totaaloverzicht glasopeningen.pdf
 • BPZ kan aangeven of uw deur-kozijncombinatie voldoet aan rookwerendheid Sa of S200. Wij kunnen u geen advies verstrekken t.a.v. de rookwerendheid van ruimtes en de gehele constructie (Ra en R200). Meer informatie vindt u in het document Nieuwe regelgeving Rookwerende deuren.

 • BPZ kan zijn deuren conform EBV eisen uitleveren, waarbij de combinatie met het toegepaste kozijn uiteindelijk een brandklasse B certificering waarborgt. Vraag uw contactpersoon naar de mogelijkheden.

 • Bij deuren gesitueerd op een brandwerende scheiding dient u de vloerafwerking altijd te onderbreken met behulp van een hardstenen dorpel of stalen strip. Of dient u een vloerafwerking toe te passen in de hoogst haalbare brandklasse A. Indien dit niet gewenst of mogelijk is, kunnen wij tegen een meerprijs een oplossing aanbieden aan de onderzijde van de deur. In dat geval geldt te allen tijde dat de onderbreking moet voldoen aan minimaal brandklasse B.

 • Bij toepassing van een kantschuif/deurnaald zal BPZ de situatie niet voorzien van het nodige boorwerk in de vloer.

 • Voor de uitgebreide verwerkingsvoorschriften van onze Van Vuuren binnendeuren verwijzen wij u graag door naar het hiervoor bestemde verwerkingsvoorschriftendocument.

Hang- en sluitwerk opmerkingen

 • Om te voldoen aan de brandwerende normen, dienen wij met de volgende zaken rekening te houden;
 • Bij 60 minuten brandwerende deuren 40/54mm wordt geëist dat de deursloten 2-zijdig omkleed worden met brandwerend materiaal. Bij meerpunts- sluitingen dient het hoofdslot én de bijzetsloten tweezijdig omkleed te worden.
 • Bij zowel 30 als 60 minuten brandwerende deuren mogen alleen brandwerend geteste scharnieren toegepast worden. De door ons aangeboden scharnieren voldoen hieraan.
 • Bij 30/60 minuten brandwerende pendeldeuren dienen ter plaatse van de vloerpotten de speunen omkleed te worden met brandwerend materiaal.
 • Bij 30/60 minuten brandwerende deuren dienen evt. inbouw deurdrangers omkleed te worden met brandwerend materiaal.
 • Bij 60 minuten brandwerende deuren 40/54mm dienen de kabelovergangen bekleed te worden met opschuimend materiaal.
 • De hang- en sluitwerkstaat dient 4 werkweken vóór montage definitief te worden gemaakt. In verband met levertijden is het dan niet meer mogelijk om (kosteloos) aanpassingen op de hang- en sluitwerkstaat uit te voeren.
 • Zodra een hang- en sluitwerklijst als definitief voor uitvoering wordt aangehouden kunnen wijzigingen niet meer worden geaccepteerd. Wijzigingen worden na uitvoering van de oorspronkelijke opdracht na oplevering aangepast. Tevens zullen wij hiervoor kosten in rekening brengen.
 • De deuren worden pas Digimate ingemeten, zodra de hang- en sluitwerkstaat definitief is. Wij houden ons het recht voor om (bij te late definitieve hang- en sluitwerkstaat) de montage uit te stellen (in verband met eventuele levertijden).
 • In onze deurenofferte / order is rekening gehouden met montage van hang- en sluitwerk. De huidige hang- en sluitwerkspecificatie kan afwijken van de order/offerte. Hierdoor kan er ten aanzien van de montage meer of minderwerk ontstaan. Afwijkingen worden verrekend op basis van de definitieve hang- en sluitwerkstaat.
 • Pendeldeuren voorzien van vloerveren dienen te worden uitgevoerd met een aanslag waardoor deze maximaal 90 graden kunnen draaien. Bij ontbreken van deze aanslag is BPZ niet verantwoordelijk voor uitscheuren van speunen in de deur door het doordraaien op de negge van het kozijn. Wij adviseren een paddenstoel buffer op de vloer te monteren.
 • De genoemde prijzen gelden bij een gesloten afname van deuren en hang- en sluitwerk.
 • Indien er inbouwdeurdrangers worden toegepast, adviseren wij een minimale deurdikte van 43 mm bij standaard en 30 minuten brandwerende deuren. Bij 60 minuten deuren adviseren wij een deurdikte van 54 mm.
 • Indien er inbouwdeurdrangers worden toegepast in brandwerende deuren en de openingshoek van de deur is groter dan 120 graden, dienen wij verplicht een openingsbegrenzer toe te passen in de arm. Bij een kleinere openingshoek, of toepassing van inbouwdeurdrangers in een niet-brand- werende deur, is de openingsbegrenzer een optionele accessoire.
 • In deze aanbieding zijn hang- en sluitwerk componenten opgenomen uit de BPZ Topline collectie. Grotendeels geven wij op deze producten 6 jaar projectgarantie (vraag evt. naar de voorwaarden). Het kan voorkomen dat we met deze aanbieding derhalve afwijken van de besteksmatig voor- geschreven producten.
 • Bij het aanbieden van deurdrangers gaan wij ervan uit dat deze aan de scharnierzijde gemonteerd kunnen worden, tenzij dit anders is aangegeven in onze offerte.

  Leveringen hang- en sluitwerk door derden

 • Bij keuze voor toelevering van het hang- en sluitwerk door derden, kiest u ervoor om geen gebruik te maken van het BPZ Digimate totaalconcept. De De werkvoorbereiding hang- en sluitwerk dient door u of uw leverancier te worden behartigd.
 • Let op: indien hang- en sluitwerk door derden wordt toegeleverd, zal e.e.a. uitgewerkt moeten worden op een door BPZ ter beschikking gestelde hang- en sluitwerkstaat. BPZ kan geen garantie geven op de kwaliteit van het toegepaste hang- en sluitwerk. Tevens kan (door het niet juist toeleveren van de hang- en sluitwerkstaat alsmede het hang- en sluitwerk) de montageplanning doorschuiven. Bovenstaande punten kunnen geen reden tot reclamatie zijn.
 • BPZ is bij de keuze voor levering van het hang- en sluitwerk door derden onder geen enkel beding verantwoordelijk voor het omschreven en toegepaste hang- en sluitwerk en het verwerken en actueel houden van de hang- en sluitwerkstaat. Eventuele kosten en of stagnaties die voortkomen vanuit een incomplete en/of incorrecte hang- en sluitwerkstaat of een te late aanlevering van definitieve gegevens en artikelen, kunnen niet verhaald worden op BPZ.