MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als familiebedrijf is BPZ  al van oudsher sterk betrokken bij haar leef- en werkomgeving. Het zijn immers de mensen en de omgeving waarvan je als onderneming afhankelijk bent om te blijven voortbestaan. Voor BPZ is het dan ook vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Dit doen wij door een goede balans te vinden in People, Planet en Profit.

BPZ ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als een integraal onderdeel van haar totale ondernemingsbeleid. Dit betekent dat MVO-aspecten worden meegenomen in de besluitvorming van organisatorische, procesmatige en technische zaken.

In onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderscheiden wij drie deelgebieden:

Medewerkers
BPZ is een familiebedrijf waar de mens centraal staat. Onze medewerkers zijn immers het hart van het bedrijf. BPZ vindt het belangrijk om medewerkers een werkplek aan te bieden, waar zij prettig kunnen werken in een veilige en gezonde omgeving en waar zij zich verder kunnen ontwikkelen.

Producten
Ons beleid is afgestemd op het innoveren van producten en concepten. Het continue willen verbeteren is een geintegreerd onderdeel van ons ondernemerschap, waarbij creativiteit en durf tot vernieuwing de boventoon voeren. Het verminderen van de belasting op het milieu loopt als een rode draad door onze bedrijfsvoering heen.

Maatschappij
BPZ kiest ervoor om zijn producten in Nederland te laten produceren. Wij willen daarmee bijdragen aan de werkgelegenheid in ons eigen land. Als bedrijf staat BPZ midden in de maatschappij. Wij tonen onze sociale betrokkenheid op diverse manieren, onder andere door nauwe samenwerkingen met lokale initiatieven en activiteiten.

Ook in landen waar de levensstandaard lager is wordt overigens geinvesteerd. Via één van onze werkmaatschappijen (Natuurgevelsteen BV) zetten wij ons in om werkgelegenheid te scheppen in Macedonie. Dit is het hoofddoel van deze onderneming. Wij ontwikkelden een concept voor verwerking van gemetseld Natuurgevelsteen in de gevel voor de Nederlandse markt.. Deze steen wordt geproduceerd in Europa met de nadruk op Macedonie, waar we ook op basis van een "micro krediet" investeerden in machines, huisvesting en betere werkomstandigheden. Daarnaast verstrekken we management adviezen en begeleiden we ondernemers. In 2014 zijn we door de Nederlandse ambassade in Macedonie genomineerd als meest duurzame onderneming. Het project is succesvol verlopen. Meerdere gezinnen hebben we op deze wijze aan werkgelegenheid kunnen helpen. Voor meer informatie; www.natuurgevelsteen.nl

Microdonia BV
In 2015 werd een handelsreis georganiseerd met als doel ondernemers warm te maken voor investeringen in Macedonië. Daar zijn mooie initiatieven uit voortgekomen enkele ondernemers zijn aan het onderzoeken of er op hun vakgebied kansen zijn in deze markt. Ook werd door het uitgeven van aandelen Microdonia BV opgericht voor het ondersteunen van bedrijven en instellingen en daardoor bijdragen aan (nieuwe) werkgelegenheid. Door het verstrekken van adviezen, (geld)middelen, helpen bij marktonderzoek en investeren in bedrijven hoopt ook Microdonia BV haar bijdrage te leveren aan het verbeteren van de economie in Macedonië. Onze moedermaatschappij is aandeelhouder en heeft zitting in de directie van deze onderneming. Voor meer informatie; www.microdonia.nl