EBV in combinatie met deuren, wat zijn de mogelijkheden?

  • event12-06-2020
  • schedule14:00
  • personSteffan
  • timer4 minuten

De afgelopen tijd worden er steeds vaker eisen gesteld aan Extra Beschermde Vluchtroutes (EBV) in gebouwen. Deze EBV bevindt zich per definitie buiten het brandcompartiment en heeft ten doel om veilig te kunnen vluchten buiten een subbrandcompartiment. BPZ heeft hiervoor geteste oplossingen in zijn assortiment!

 

Wanneer is er sprake van Extra Beschermde Vluchtroutes?

Extra beschermde vluchtroutes gelden voor de enkele vluchtroute in een woongebouw met zelfstandige woonruimten (appartementen), een celfunctie, een kinderopvang en gezondheidszorgfunctie beide met bedgebied en een logiesfunctie (hotels/studentenhuisvesting etc.). Zo verlaat men bij de uitgang van een appartement, behalve het subbrandcompartiment, tegelijk ook het brandcompartiment van die woning. Als bij het verlaten van dit appartement het aansluitende terrein niet direct is bereikt, moet de gemeenschappelijke verkeersruimte vanaf de uitgang van dat appartement een extra beschermde vluchtroute zijn. Deze eis is van toepassing, ongeacht het aantal bewoners dat van de vluchtroute gebruik maakt.

 

Hoe zit dat met de deuren bij EBV?

Aangezien BPZ leverancier is van kozijnen, deuren en hang- en sluitwerk, richt dit schrijven zich op deze onderdelen van het bouwproces.

Om te kunnen voldoen aan een goedgekeurde EBV, dienen alle toegepaste materialen ter plaatse van deze EBV te voldoen aan een minimale brandklasse B. U moet daarbij weten dat de brandklasse niets te maken heeft met de brandwerendheid van een bouwonderdeel. De brandwerendheid zegt iets over het aantal minuten dat de deur de brand minimaal moet tegenhouden. Kortom; breekt er brand uit in een appartement, dan dient de (bijvoorbeeld) WBDBO 30 minuten brandwerende deur in combinatie met het kozijn en hang- en sluitwerk aantoonbaar 30 minuten deze brand te kunnen weerstaan. De brandklasse daarentegen omschrijft het gedrag van een materiaal bij een brand. Eenvoudig gesteld; de brandbaarheid ervan. Onder het brandgedrag worden naast de echte brandbaarheid ook de rookontwikkeling en de druppelvorming bij brand begrepen.

 

Brandwerende deuren bij EBV

Brandklasses zijn in te delen in 6 klasses, lopend van brandklasse A1 (onbrandbaar) tot F (gevaarlijke bijdrage tot brand). Voor deuren die gelegen zijn ter plaatse van Extra Beschermde Vluchtroutes is in het bouwbesluit als eis gesteld dat deze minimaal dienen te voldoen aan brandklasse B (conform de NEN-EN 13501-1). Hierbij hoeft 5% van de oppervlakte niet te voldoen aan deze eis (uitzondering dus voor bijv. wandcontactdozen en plinten). Veelal worden er deuren toegepast in deze ruimten. U kunt hierbij denken aan de woningtoegangsdeuren alsmede ook bijv. meterkastdeuren en trappenhuisdeuren. Strikt genomen betekent dit dus dat de deuren ter plaatse van deze ruimten dienen te voldoen aan brandklasse B. Belangrijk om te weten is dat zodra een brand ontstaat en de hitte zich boven de 450 graden celcius ontwikkelt, alles wat brandbaar is spontaan zal gaan ontbranden (de zgn. “flashover”). Door de materialen ter plaatse van de gangen uit te voeren in minimaal brandklasse B, wordt deze spontane ontbranding voorkomen.

Om aan de brandklasse B te voldoen, wordt een materiaal getoetst conform NEN-EN 13501. Deze testen worden uitgevoerd door onafhankelijke toetsende instanties (notified bodies). Bij de test voor brandklasse B wordt de branduitbreiding over een oppervlakte getest door gedurende 30 seconden een brander tegen het materiaal te plaatsen. De branduitbreiding over het oppervlakte en de hoeveelheid warmte (energie) die vrijkomt bepaalt vervolgens aan welke brandklasse een materiaal voldoet.

 

Utiliteitsdeuren brandklasse B 

In Nederland worden binnen gebouwen veelal HPL afgewerkte deuren toegepast.  Tot heden was het in Nederland niet mogelijk om te voldoen aan de gestelde eisen conform brandklasse B als het gaat om houten deuren. BPZ is uitermate trots op te kunnen melden dat die oplossing gecertificeerd inmiddels voorhanden is. Om te komen tot een werkbare oplossing is het belangrijk dat er gekozen wordt voor een (in Nederland) werkbare oplossing, waarbij ook gekeken wordt naar zaken als arbotechnische mogelijkheden (deurgewicht), financiële haalbaarheid (kosten), verwerkbaarheid (bijv. verlijming) en het geven van garanties.

 

 

Oplossingen brandklasse B HPL deuren

De afgelopen maanden is er intensief gewerkt aan een testprogramma. Feit is dat houten (HPL) deuren standaard voldoen aan brandklasse D, waardoor er dus niet voldaan kan worden aan de EBV eisen. Inmiddels is gebleken dat BPZ zijn deuren (in combinatie met een stalen of houten kozijn) gecertificeerd kan leveren in een brandklasse B. Deze door Peutz uitgevoerde test bewijst dat onze deuren (mits op de juiste manier opgebouwd) toegepast mogen worden ter plaatse van Extra Beschermde Vluchtroutes.

 

Domus Door als alternatief 

Bent u op zoek naar een alternatief voor de HPL-deur, maar wilt u alsnog aan de eisen van EBV voldoen? Dan kunt u ook kiezen voor de Domus Door. Met dit stalen element worden naast een brandwerendheid van 60 minuten, de rookwerendheid (s200), de geluidswerende (Rw 42 dB) en inbraakwerende eigenschappen (RC2) ook de EBV-eigenschappen ondervangen. Het gaat hier om een compleet stalen kozijn met stalen deur. De Domus Door is beschermt tegen alle mogelijke gevaren en voldoet aan alle Europese eisen. Het is dé isolerende deur die indringers buiten houdt en u beschermt tegen geluid, rook en brand. En aangezien staal en glaswol onder brandklasse A (onbrandbaar) vallen, kunnen we hiermee een goed en gedegen alternatief voor de HPL-deur aandragen.

 

EBV-proof deuren en BPZ

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden rondom brandklasse B deuren? Of heeft u een project waar u qua EBV met een uitdaging zit? Neem dan contact op met Matthijs Zomer, telefonisch bereikbaar op 06-42706450 of per mail via matthijs@bpz.nl